Further Reading

 1. Högbom, A G  &- Samzelius, J, Hjalmar Sjögren: life and work - Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1922.  [27 s.]

 2. Göransson, Edward,Sjögrens-biblioteket : systematisk förteckning över dess väsentliga innehåll / Ingenjörsvetenskapsakademien. - Stockholm: Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1935. - [52 s.]  (IVA- Meddelande; 107)

 3. Lindberg, Sten G,Professor Hjalmar Sjögrens bibliotek: en presentation på Ingeniörsvetenskapsakademiens vårsammankomst torsdagen den 8 maj 1958 / lngeniörsvetenskapsakademien. - Stockholm: IVA, 1958. - [8s.] -Ur: TVF 29(1958):6, s. 222-229

 4. Lindberg, Sten G, Från skapelsetro till naturlagar: idehistorisk översikt över banbrytande bokverk i Hjalmar Sjögrens bibliotek / Ingeniörsvetenskapsakademien. - Stockholm: IVA, 1959. - 115 s.

 5. Ekelöf, Stig, Från Euklides till Newton: tvåtusen års matematik och naturvetenskap speglade i Ingeniörsvetenskapsakademiens Sjögrensbibliotek / Ingenjörsvetenskapsakademien. - Stockholm: NA, 1973. - 115 s - (IVA-Meddelande; 175)- ISBN 91-7000-017-4

 6. Peterson, Alf, Något om Sjögrensbiblioteket på IVA - Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien, 1989. - [26 s.]

 7. Granvik, Margot, Sjögrensbiblioteket på IVA Biblioteksbladet 1991:10;302

 8. Hult, Jan & Bergsten, Gunvor, Sjögrensbiblioteket / Ingenjörsvetenskapsakademien. – Stockholm: IVA, 1991.– 31 s. – ISBN 91-7082-507-6

 9. Bergsten, Gunvor, Sjögrensbiblioteket på IVA – Bibliotekariesamfundet meddelar (1994):1, s.14 -23

 10. Hedin, Gunnar, De svenska oljebaronerna, Alfred Nobels okända bröder – Stockholm: Ekerlids förlag  1994 [96 s.]

 11. Tolf, Robert, The Russian Rockefellers. The Saga of the Nobel family and the Russian Oil Industry. Stanford University Press 1976. Translated to Swedish: Tre generationer Nobel i Ryssland, Askild & Kärnekull 1977.