Important Books by Topics

Out of the total of about 3600 titles almost 600 can be considered of significant importance (See E. Göransson Further Reading). These publications have been divided into 26 topics according to the system employed by Hjalmar Sjögren.

Carl von LinnÉ & Emanuel Swedenborg

Linné, C. von; Amoenitates academicae. Upsala 1743-76.
-. Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Utg. genom Th. M. Fries och J. M. Hulth. I: 1-7, II: 1 Sthlm 1907-17
90--17.

- Bref till svenskar. Utg. af E. Ährling. I. Sthlm 1879.
- Fauna suecica etc. Sthlm 1746.
- Fauna suecica etc. Ed. 2. Sthlm 1761.
- Flora lapponica etc. Ed. 2. London 1792.
- Flora suecica etc. Sthlm 1745.
-Flora suecica etc. Ed. 2. Sthlm 1755.
- Lachesis lapponica, or a tour in Lapland, now first published from the original manuscript journal etc. London 1811.
- Museum Tessinianum. Sthlm 1753.
- Philosophia botanica etc. Sthlm 1751.
- Reisen durch Westgothland etc. Halle 1765.
- Skrifter, utg. af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Upsala 1905-13.
- Skånska resa etc. Sthlm 1751.
- Species plantarum etc. Ed. 2. Sthlm 1762-63.
- Systema naturae etc. Ed. 2. Sthlm 1740.
- Systema naturae etc. Ed. 6. Sthlm 1748.
- Systema naturae etc. Ed. 10. Sthlm 1758-68.
- Wästgöta-resa etc. Sthlm 1747.
- Öländska och gothländska resa etc. Sthlm och Upsala 1745.

Hasselquist.. F.: Iter Palaestinum etc. Utg. af Carl Linnaeus. Sthlm 1757.

Loefling.. P.: Iter Hispanicum etc. Utg. af Carl Linnaeus. Sthlm 1758.
Carl von Linnes betydelse såsom naturforskare och läkare. Skildringar utg. af Kungl. Vetenskapsakademien etc. Uppsala 1907.

Fries.. Th. M.: Linné. Sthlm 1903.

Levertin.. O.: Carl von Linné. Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Sthlm 1906.

Stoever, D. H.: The life of Sir Charles Linnaeus etc. London 1794.

Tullberg..T.: Linnéporträtt etc. Sthlm 1907.

Hulth, J. M.: Bibliographia Linnaeana etc. I: l. (a. u.) Upsala 1907.

TOP

EMANUEL SWEDENBORG

Swedenborg, E.: Miscellanea observata circa res naturales etc. Leipzig 1722.
- Om järnet. Övers. från det latinska originalet De Ferro af Hj. Sjögren. Sthlm 1923.
- Opera philosophica et metallurgica. Dresden och Leipzig 1734.
- Opera quaedam aut inedita aut obsoleta de rebus naturalibus etc. Sthlm 1907-11.

Kleen, E. A. G.: Swedenborg. En lefnadsskildring. Sthlm 1917-20.

Lamm, M.: Swedenborg. En studie öfver hans utveckling till mystiker och andeskådare. Sthlm 1915.

Tatel,. J. F. J.: Sammlung von Urkunden betreffend das Leben und den Charakter Emanuel Swedenborg's. Thuringen 1839.

Tatel, R. L.: Documents concerning the life and character of Emanuel Swedenborg. London 1875-77.

Hyde, J.: A bibliography of the works of Emanuel Swedenborg. London 1906.

TOP