Important Books by Topics

Out of the total of about 3600 titles almost 600 can be considered of significant importance (See E. Göransson Further Reading). These publications have been divided into 26 topics according to the system employed by Hjalmar Sjögren.

Royal Academy of science

Acta horti Bergiani. III: 1-2, IV-VI. Sthlm 1897-1918.

Arkiv för botanik. I-XVI. Sthlm 1903-21.

Arkiv för kemi, mineralogi och geologi. I-VIII: 1-2. Sthlm 1903-21.

Arkiv för matematik, astronomi och fysik. I-XVI: 1-2. Sthlm 1903-21.

Arkiv för zoologi. I-XIV: 1-2. Sthlm 1903-21.
Bihang till K. Svenska vetenskapsakademiens handlingar. IV-XVII, XXV-XXVIII. Sthlm 1876/78-92, 1900-03.

TOP
K. Svenska vetenskaps academiens handlingar. I-XL. = 1739/40-79. Sthlm 1741-79.

K. vetenskaps academiens nya handlingar. I-XXXIII.: = 1780-1812. Sthlm 1780-1812.

K. vetenskaps academiens handlingar för år... 1813-40.1849. Sthlm 1813-42, 1851.

K. Svenska vetenskapsakademiens handlingar. Ny följd. XIV: 1-2, XV-XVIII, XIX: 1-2, XXIV: 1-2, XXXII-LX. Sthlm 1875-90/91, 1899/1900-1919/20.

Lefnadsteckningar öfver K. Svenska vetenskapsakademiens efter år 1854 aflidna ledamöter. I, II, III: I, IV, V: 1-2. Sthlm 1869-73, 1878-85, 1891, 1899-1912, 1915, 1920.

TOP
Meddelanden fr. K. Svenska vetenskapsakademiens Nobelinstitut. I: 7-15, II-III, V. Uppsala och Sthlm 1905/09-19.
Årsberättelse om framstegen i physik och chemie af Jac. Berzelius. 1825-40. Sthlm 1826-41.

Årsberättelse om framstegen i kemi och mineralogi afgifven ... af Jac. Berzelius. 1841, 1842: 2, 1843-47. Sthlm 1841-48.

K. Svenska vetenskapsakademiens årsbok för år . 1903-06, 08-21. Sthlm (Uppsala och Sthlm) 1903-21.

Öfversigt af K. vetenskaps-akademiens förhandlingar. I-XIX, XXVI-XLIX, LVII-LIX. = 1844-62, 1869-92, 1900-02, Sthlm 1845-63, 1870-93, 1900-01/02.

TOP