Important Books by Topics

Out of the total of about 3600 titles almost 600 can be considered of significant importance (See E. Göransson Further Reading). These publications have been divided into 26 topics according to the system employed by Hjalmar Sjögren.

Mining

Agricola, G.: De re metallica libri XII. Basel 1561.
- D:o Transl.. by Herbert Clark Hoover and Lou Henry Hoover. London (tryckt i Rugby) 1912.

Almquist, J. A.: Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 etc. Sthlm 1909.

Barba, A.: A collection of scarce and valuable treatises upon metals, mines and minerals etc. 2nd ed. London 1740.
- Docimasie oder Probir- und Schmelzkunst etc. Wien 1749.

Baur: Berättelse om arbetet vid Höganäs' stenkolsgrufva etc. Helsingborg 1856.

Beck, L.: Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung. Braunschweig 1892-1903.

Bernzelius, L.: De re metallica Sveo-Gothorum schediasma etc. Upsala 1703.

Berg, R.: Sulitelma aktiebolag 1891-1916. Helsingborg 1917.

Born,I. von: Ueber das Anquicken der gold- und silberhältigen Erze etc. Wien 1786.

Born, I. von & Trebra, F. W. H. von: Bergbaukunde. Leipzig 1789-90.

Bruckmann, F. E.: Magnalia Dei in locis subterraneis odel:etc.Braunschweig 1727.

TOP
Carlberg, J. O.: Historiskt sammandrag om de svenska berg- verkens uppkomst och utveckling etc. Sthlm 1879.

Cesalpino, A.: De metallicis libri tres. Nurnberg 1602.

Cramer, J. A.: Elements of the arts of assaying metals etc.London 1741.

Delius, C. T.: Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausubung etc. Wien 1773.

Engeström, G. von: Guide du voyageur aux carrières et mines de la Suède. Sthlm 1796.

Ercker, L.: Beschreibung aller furnemisten mineralischen Ertzt- und Bergkwercksarten etc. Frankfurt a. M. 1598.

Freise, F.: Geschichte der Bergbau- und Huttentechnik. Bd I. Berlin 1908.

Garney, J. C.: Hanledning uti svenska masmästeriet. Sthlm 1791-1811.

Helland, J. C.: Haandbog i grubedrift. Kristiania 1887.

Hjelm, P. J.: Berättelse om Elfdals porphyrverki Öster-Dalarne etc. Sthlm 1802.

Hornemann; L.: Försök till handledning uti svenska markscheideriet. Sthlm 1802.

Keventer, M.: Chemisk-metallurgisk afhandling om koppargårningen uti Avesta etc. Upsala 1762.


TOP

Lagerhjelm, P., Forselles, J. H. af & Kallstenius, G. S.: Hydrauliska försök anställda vid Fahlu grufva åren 1811 -1815 etc. Sthlm 1818-22.

Lempe, J. F.: Grundliche Anleitung zurMarkscheidekunst. Leipzig 1782.

Lidén, J.: Berättelser ur Stora Kopparbergets historia. Häft. I. (a. u.) Falun 1823.

Linderholm, F.: Handlingar och författningar till upplysning om St. Kopparbergs Bergslags fordna och närvarande förhållanden. Falun 1849.

Louis, H.: A handbook of gold milling. London 1894.

Meyer, M.: Beiträge zur genaueren Kenntniss des Eisenhuttenwesens in Schweden. Berlin 1829.

Moralus, P.: Kort afhandling om de vid Stora Kopparberget i smeltprocessen fåfengt försökte förbettringar etc. Upsala 1762.

Mueller, K. A.: Mil1l1esblad till Höganäs 100-års-jubileum. Helsingborg 1897.

Nordenström, G.: Anteckningar om svenska grufbrytningens utveckling från äldre tider till slutet af adertonde århundradet. Sthlm 1897.
- L'industrie minière de la Suède. Sthlm 1897.

Nordwall, E. & Rinman, S.: Afhandling rörande mechaniquen med tillämpning i synnerhet till bruk och jernverk. Sthlm 1794-1800.

TOP
Olssön, W.: Jern og staal. En kortfattet fremstilling. Kristiania 1900.

Pehrsson, P.: Ur Österby bruks och vallonernas krönika. Upsala 1899.

Peters, E. D.: Modern american methods of copper smelting. 5th ed. New York 1892.

Platner, W..: Die Goldindustrie am Witwatersrand in Transvaal. Hamburg 1904.

Rinman, S.: Anledningar til kunskap om den gröfre jern- och stål förädlingen och dess förbättrande. Sthlm 1772.
- Bergwerks Lexicon. Sthlm 1788-89.
- Försök till järnets historia etc. Sthlm 1782.

Rosborg, L.: Underrättelser för bruksegare och hammarsmeder rörande stångjernssmidet. 2. uppl. Sthlm 1819.

Simonin, L. L.: La vie souterraine ou les mints et les mineurs. 2e éd. Paris 1867.

Sommarin, E.: Bidrag till kännedom om arbetsförhållanden vid svenska bergverk och bruk i äldre tid till omkring år 1720. Lund 1908.

Stalsberg, R, F.: Udsigt over de vaesentligste forbedringer vid jerntilvirkningen i de seneste decennier. Kristiania 1866.
TOP

Svedenstierna, E. F. & Lidbeck, C. J.: Samlingar i bergsvettenskapen. Sthlm 1807-11.

Swederus, G.: Om jernhanteringen i Sverige. Sthlm 1837.

Tamm, A.: Analyser å järnmalmer utförda åren 1871- 1890. Sthlm 1890.

Tunner, P.: Das Eisenhuttenwesen in Schweden etc. Freiberg 1858.

Uhr, C. D. af: Berättelse om de på Brukssocietetens bekostnad åren 1819-22 vid Skebo bruk verkställda puddlingsförsök etc. Sthlm 1825.

Vagt, J. H. L.: Kobberets historie i fortid og nutid etc. Kristiania 1895.

Voss, J. F.: Forsög til en norsk bergvrerkshistorie. Kristiania 1911.

Åkerman, R.: Jernet. Dess historia, frambringande och bearbetande. Sthlm 1863.
- Om den svenska jernhandteringen. Sthlm 1878.

TOP